Начало Лична библиотека "Проф. Цеко Торбов"

Лична библиотека "Проф. Цеко Торбов"

Лична библиотека „Проф. Цеко Торбов“

ЛИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЦЕКО ТОРБОВ“ Тази библиография представя избрани заглавия от личната библиотека на проф. Цеко Торбов. Изданията образуват колекция „Лична библиотека „Цеко Торбов“, която се съхранява в Библиотеката на Нов български университет. АБРАМЯН, Л. Кант и...