Начало Библиографии

Библиографии

Библиография за живота и делото на семейство Торбови

За създаването на настоящата библиография е използвана информация, публикувана в книгата на Весела Ляхова „Живот мисия: Книга за проф. Цеко Торбов“ (с. 234-235). Данните са допълнени с материали и за Валентина Топузова-Торбова, чрез проучване...

Библиография на проф. д-р Цеко Торбов

Хронологично-аналитична библиография За създаването на настоящата библиография е използвана информация, публикувана в книгата на Весела Ляхова „Живот мисия: Книга за проф. Цеко Торбов“ (с. 227-233). Данните са допълнени чрез проучване на документи, които се пазят...

Библиография на Валентина Топузова-Торбова

Хронологично-аналитична библиография За създаването на настоящата библиография е използвана информация, подготвена лично от Валентина Топузова-Торбова, част от нейния архив (Университетски архив на НБУ, ф. 12). Данните са допълнени чрез проучване на документи, които се пазят...