Хронологично-аналитична библиография

За създаването на настоящата библиография е използвана информация, подготвена лично от Валентина Топузова-Торбова, част от нейния архив (Университетски архив на НБУ, ф. 12). Данните са допълнени чрез проучване на документи, които се пазят в архива ѝ, специализирани библиографски корпуси и библиотечни каталози. Авторските материали, като предговори, биографични бележки и др., са представени аналитично. След края на всяко библиографско описание е поставена връзка към местонахождението на изданието, както следва: Университетски архив на НБУ – ако документът е част от личния архив на Валентина Топузова-Торбова; Библиотека на НБУ – когато изданието е на разположение в Библиотеката на Нов български университет; НАБИС – когато заглавието се притежава от библиотека, член на Националната академична библиотечно-информационна система и НБКМ – когато изданието е достъпно в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

1936

КОРСИ, Ернесто. Географски основи на итало-етиопския конфликт. Превод Валентина ТОПУЗОВА. Просветно единство. 11 май 1936, II, (29(66)), с. 4–5.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

1937

ТОПУЗОВА, Валентина. Законна правна защита на животните. Нов живот. 15 ноември 1937, год. 3 (5), с. 1-2.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НАБИС

ТОПУЗОВА, Валентина. Леонард Нелсон – десет години от неговата смърт. Ученически подем. 1937/8, XIV(2), с. 9–10.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НБКМ

ТОПУЗОВА, Валентина. Нелсон и Сократ. Литературен глас. 10 ноември 1937, год. 10(367), с. 3.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НАБИС

ТОПУЗОВА, Валентина. Обучението по музика в Италия. Просветно единство. 27 декември 1937, IV(16(126)).
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НАБИС

ТОПУЗОВА, Валентина. Философски клуб. Просветно единство. 1937, III(21(93)).
НАБИС

1938

ТОПУЗОВА, Валентина. 10 години италианска енциклопедия. Просветно единство. 14 февруари 1938, IV(21(131)).
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НАБИС

ТОПУЗОВА, Валентина. Въпросът за пълното единно училище в Италия. Учител. 1938, год. 2(7-8), с. 294–297.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НБКМ

ТОПУЗОВА, Валентина. Стойността на кожената дреха. Нов живот. 1938, (10), с. 2.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НАБИС

ТОПУЗОВА, Валентина. Философия и обществен живот [Рецензия]. Училищен преглед. 1938, год. 37(3).
НБКМ

1941

ТОПУЗОВА, Валентина. Д-р Райна Ганева. Етюди върху познанието [Рецензия]. Просвета. 1941, год. 6(7), с. 892–895.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НБКМ

1943

ТОПУЗОВА, Валентина. Кант, представен от Жулиен Бенда. Превод от д-р Райна Ганева. Издание на библиотека “Безсмъртни мисли”, София, 1941 [Рецензия]. Училищен преглед. 1943, год. 42(1).
НБКМ

1949

КОТЕ, [Ана]. Човечеството върви напред. Превод Валентина ТОПУЗОВА. Пламъче. 1949, год. 5(4), с. 20–21. ISSN 0204-8590.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НАБИС

1958

TOPUSOWA, Valentina. Theodor Storm 1817-1888. In: Theodor STORM. Immensee; Viola tricolor: Novvellen: За извънкласно четене на учениците от XI кл. на общообраз. у-ща. Sofia: Narodna prosveta, 1958. s. 3-4.
НАБИС

TOPUSOWA, Valentina. Worterverzeichnis. In: Theodor STORM. Immensee; Viola tricolor: Novvellen: За извънкласно четене на учениците от XI кл. на общообраз. у-ща. Sofia: Narodna prosveta, 1958. s. 89-105.
НАБИС

1963

КАНТ, Имануел. Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука. В: Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век: Избрани страници от класически произведения на буржоазната философска мисъл: Ч. II От втората половина на ХVIII век. Превод [от немски] Валентина ТОПУЗОВА. София: Наука и изкуство, 1963. с. 142-236.
Библиотека на НБУ

ПАНОВА, Елка, Валентина ТОПУЗОВА и Генчо ДОНЧВ. Встъпителни бележки. В: Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век: Избрани страници от класически произведения на буржоазната философска мисъл: Ч. II От втората половина на ХVIII век. София: Наука и изкуство, 1963. с. 3-4.
Библиотека на НБУ

ТОПУЗОВА, Валентина. Имануел Кант [биографични бележки]. В: Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век: Избрани страници от класически произведения на буржоазната философска мисъл: Ч. II От втората половина на ХVIII век. София: Наука и изкуство, 1963. с. 141-142.
Библиотека на НБУ

1967

КАНТ, Имануел. Критика на чистия разум. Превод [и предговор] Цеко ТОРБОВ, отговорен редактор Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1967. XII, 845 с.
Библиотека на НБУ

1969

КАНТ, Имануел. Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука. Превод [от немски] Валентина ТОПУЗОВА, редактор на превода Цеко ТОРБОВ. София: Наука и изкуство, 1969. 279 с. (Философско наследство).
Библиотека на НБУ

ТОПУЗОВА, Валентина. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука. Превод [от немски] Валентина ТОПУЗОВА, редактор на превода Цеко ТОРБОВ. София: Наука и изкуство, 1969. с. 9-22. (Философско наследство).
Библиотека на НБУ

1974

КАНТ, Имануел. Критика на практическия разум. Превод от немски [с предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1974. VIII, 242 с.
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Основи на метафизиката на нравите. Превод [от немски] Валентина ТОПУЗОВА, редактор Цеко ТОРБОВ. София: Наука и изкуство, 1974. 159 с. (Философско наследство).
НАБИС

ТОПУЗОВА, Валентина. Предговор към българския народ. В: Имануел КАНТ. Основи на метафизиката на нравите. Превод [от немски] Валентина ТОПУЗОВА, редактор Цеко ТОРБОВ. София: Наука и изкуство, 1974. с. 9-19. (Философско наследство).
НАБИС

1977

КАНТ, Имануел. Към вечния мир: Философски проект. Превод от немски [с предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1977. 79 с.
Библиотека на НБУ

1978

ШИЛЕР, Фридрих. Театърът – морален институт. [Превод Валентина ТОПУЗОВА]. Театър. 1978, XXXI(6), с. 51–52. ISSN 0204-6253.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

1980

КАНТ, Имануел. Критика на способността за съждение. Превод от немски [с предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1980. 430 с.
Библиотека на НБУ

1981

ШИЛЕР, Фридрих. Естетика: [Сборник статии, рецензии, писма]. Предговор, встъпителна студия и съставител Исак ПАСИ, превод от немски Валентина ТОПУЗОВА. София: Наука и изкуство, 1981. 751 с. (Библиотека Естетика и изкуствознание).
НАБИС

1983

ШИЛЕР, Фридрих. Върху възвишеното. В: Избрани творби: Поезия; Драми; Статии. Превод от немски Валентина ТОПУЗОВА. София: Народна култура, 1983, с. 574-586. (Библиотека Световна класика).
НАБИС

ШИЛЕР, Фридрих. Върху трагическото изкуство. В: Избрани творби: Поезия; Драми; Статии. Превод от немски Валентина ТОПУЗОВА. София: Народна култура, 1983. с. 555-573. (Библиотека Световна класика).
НАБИС

1988

ЕВРОПЕЙСКА философия XVII-XIX век: Антология: Учебно помагало [за студенти по философия]: Ч. 2. 2. преработено изд. Съставител Елена ПАНОВА и др., превод [от немски] Валентина Илиева ТОПУЗОВА. София: Наука и изкуство, 1988. 655 с.
НАБИС

1989

ТОПУЗОВА, Валентина. Да започнем от началото…. За хуманитарното образование, техниката и бъдещето. Интервю с Христо НИКОЛАЕВ. София. 1989, год. 32(5), с. 12–13. ISSN 0324-0037.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НБКМ

ТОПУЗОВА, Валентина. „Фрагменти от непреходното” – една страница за преводите на Кант на Цеко Торбов. Народна култура. 16 юни 1989, год. 33(25). ISSN 0205-1109.
НБКМ

1990

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина. Какъвто го знам и обичам [по случай 70-тата годишнина на Валери Петров]. Еврейски вести. 24 април 1990, бр. 8(1150), с. 4. ISSN 0205-0919.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НБКМ

1992

КАНТ, Имануел. Антропология от прагматично гледище. Встъпителна студия и редактор Иван С. СТЕФАНОВ, превод от немски Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1992. 240 с. (Библиотека Класическо наследство; 4).
НАБИС

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина. Антропологията на Кант: Предговор. Свободна книга. 1992, III(6), с. 1. ISSN C602-8071.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина. Кант–Мисли. Подбор и превод [из „Антропология от прагматично гледище] Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. Свободна книга. 1992, III(6), с. 2. ISSN C602-8071
Университетски архив на НБУ, ф. 12

1993

КАНТ, Имануел. Критика на практическия разум. 2. фототипно изд. Превод [от немски и предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1993. VII, 242 с. ISBN 954-430-207-7.
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Критика на способността за съждение. 2. фототипно изд. Превод от немски [с предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1993. VII, 430 с. ISBN 954-430-208-5.
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Към вечния мир: Философски проект. 2. фототипно изд. Превод [от немски и предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1993. 79 с. ISBN 954-430-209-3.
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Пролегомени: Към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука. [2. изд.]. Превод [от немски] Валентина ТОПУЗОВА. София: Лик, 1993. 212 с. (Библиотека Касталия; N 3). ISBN 954-607-004-1.
Библиотека на НБУ

ТОПУЗОВА, Валентина. Мигове от един богат живот. В: Цеко ТОРБОВ. Изследвания върху критическата философия. Съставители Валентина ТОПУЗОВА и Димитър ЦАЦОВ. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1993. с. 5-11. ISBN 954-07-0119-8.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Основният закон на правото у Кант, Фриз и Нелсон. В: Изследвания върху критическата философия. Превод Валентина ТОПУЗОВА. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1993. с. 209-226. ISBN 954-07-0119-8.
Библиотека на НБУ

ТОПУЗОВА, Валентина. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Пролегомени: Към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука. [2. изд.]. Превод [от немски] Валентина ТОПУЗОВА. София: Лик, 1993. 212 с. (Библиотека Касталия; N 3). ISBN 954-607-004-1.
Библиотека на НБУ

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина. Предговор към новото издание. В: Леонард НЕЛСОН. Сократовият метод. [2. изд.]. Предговор и превод от немски ез. Цеко ТОРБОВ. София: Любомъдрие, 1993. с. 7-13. (Поредица Мъдростта на света, 1). ISBN 954-8334-01-1.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Изследвания върху критическата философия. Съставители Валентина ТОПУЗОВА и Димитър ЦАЦОВ. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1993. 262 с. ISBN 954-07-0119-8.
Библиотека на НБУ

1994

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина. Моралът като опора и цел: Интервю с Георги Мичев. Философски вестник. 1994, (1), с. 12–13. ISSN 1310-3423.
Университетски архив на НБУ, ф. 12; НАБИС

1995

НЕЛСОН, Леонард. Условията на характера. Превод Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. Отворено образование. 1995, IV(6), с. 25-34. ISSN 0861-0738.
НБКМ

ШИЛЕР, Фридрих. Законите на добрия тон са: Щади чуждата свобода. Прояви сам свобода. Превод Валентина ТОПУЗОВА. Философски вестник. 1995, (6), с. 3. ISSN 1310-3423.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

1996

ЕВРОПЕЙСКА философия: Антология: [Учебно помагало за студенти по философия]: T. 2: XVIII-XIX в. 3. преработено изд. Съставител Елена ПАНОВА и др., превод [от немски] Валентина Илиева ТОПУЗОВА и др. София: Университетски издателство Св. Климент Охридски, 1996. 660 с.
Библиотека на НБУ

ТОПУЗОВА, Валентина. В търсене смисъл на живота. В: Цеко ТОРБОВ. Спомени за Леонард Нелсон 1924-1929. София: ЛИК, 1996. (Библиотека Анали XX век., Серия Свидетелства). ISBN 954-607-067-X.
НАБИС

1997

НЕЛСОН, Леонард. Що е либерал. Превод Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. Демократически преглед. 1997, кн. 32 (лято), с. 677-692. ISSN 1310-2311.
Библиотека на НБУ

1998

КАНТ, Имануел. Вместо послеслов: Отговор на въпроса: „Що е просвещение“. В: Избрани произведения 1755-1770. Превод Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1998. с. 541-551. ISBN 954-07-0678-5.
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Избрани произведения 1755-1770. Съставителство и научна редакция Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валя МИТЕВА и Иван СТЕФАНОВ. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1998. 557 с. ISBN 954-07-0678-5.
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Наблюдения над чувството за красивото и възвишеното. В: Избрани произведения 1755-1770. Превод Недялка ПОПОВА, редактор [на превода] Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1998. с. 371-429. ISBN 954-07-0678-5.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВА, Валентина. Дайте свобода на мисълта! [с библиографска справка за преводите ѝ, книгите, на които е била редактор, и книгите, съставени и издадени с нейно участие]. Философски вестник. 1998, (12), с. 7. ISSN 1310-3423.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

ТОРБОВА, Валентина. Животът ми не бе никак лек, но бе смислен: Интервю с Георги Мичев [по случай 80-годишнината ѝ]. Философски вестник. 1998, (12), с. 6–7. ISSN 1310-3423.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

1999

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина и Весела ЛЯХОВА. Цеко Торбов: Биобиблиография. Юридически свят. 1999, (2), с. 232-235. ISSN 1311-3488.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВА, Валентина. Цеко Торбов – лауреат на Хердерова награда за 1970 година. Философски вестник. 1999, (16, тематичен брой, посветен на 100 години от рождението на проф. Цеко Торбов), с. 3. ISSN 1310-3423.
Университетски архив на НБУ, ф. 12

2001

ЛЯХОВА, Весела. Живот мисия: Книга за проф. д-р Цеко Торбов. Под редакцията на Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. София: График 19, 2001. 240 с. ISBN 954-9764-06-0.
НАБИС

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина. Дневник. 1952-1957. В: Весела ЛЯХОВА. Живот мисия: Книга за проф. д-р Цеко Торбов. Под редакцията на Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. София: График 19, 2001. с. 137-186. ISBN 954-9764-06-0.
НАБИС

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина. Цеко Торбов – Лауреат на Хердерова награда за 1970 г. В: Кант и Кантовата традиция в България: Сборник посветен на стогодишнината от рождението на проф. Цеко Торбов. Редакционна колегия Иван С. СТЕФАНОВ и др. София: ЛИК, 2001. с. 25-31. ISBN 954-607-391-1.
Библиотеката на НБУ

2004

ТОПУЗОВА-ТОРБОВА, Валентина. Кант в моя живот. В: Кант и диалогът на традициите: Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200-годишнината от смъртта на Имануел Кант. Съставители Валентин КАНАВРОВ и Георги ДОНЕВ, редактор Нина ДИМИТРОВА. Благоевград: Университетско издателство Неофит Рилски, 2004. с. 7-8.
Библиотека на НБУ

2013

КАНТ, Имануел. Критика на чистия разум. 3. допълнено изд. Превод Цеко ТОРБОВ, отговорен редактор Валентина ТОПУЗОВА. София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2013. 738 с. ISBN 978-954-322-692-4.
Библиотека на НБУ

2016

ТРИФОНОВА, Александра. Размисли на Леонард Нелсон за етичното и религиозното светоразбиране в превод на Валентина Топузова-Торбова. [Съдържа и] Леонард НЕЛСОН. Нравствен и религиозен светоглед: доклад, изнесен пред XXVI-та студентска конференция в Арау, Швейцария, март 1922 г. Превод от немски Валентина ТОПУЗОВА. Философски алтернативи. 2016, XXV(4), с. 134–153. ISSN 0861-7899.
Библиотека на НБУ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име