Хронологично-аналитична библиография

За създаването на настоящата библиография е използвана информация, публикувана в книгата на Весела Ляхова „Живот мисия: Книга за проф. Цеко Торбов“ (с. 227-233). Данните са допълнени чрез проучване на документи, които се пазят в личния архив на проф. д-р Торбов, специализирани библиографски корпуси и библиотечни каталози. Авторските материали, като предговори и др., са представени аналитично. След края на всяко библиографско описание е поставена интерактивна връзка към местонахождението на изданието, като най-често срещаните са: Библиотека на НБУ – когато изданието е на разположение в Библиотеката на Нов български университет; НАБИС – когато заглавието се притежава от библиотека, член на Националната академична библиотечно-информационна система и НБКМ – когато изданието е достъпно в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

1925

НЕЛСОН, Леонард. Обществен живот. Превод от немски Ц. ТОРБОВ. Оряхово, 1925. 34 с.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Измененията в германския закон за гражданското съдопроизводство. Юридически преглед. 1925, ХХVІ(10), с. 425-428
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Предговор. В: Леонард НЕЛСОН. Обществен живот. Превод от немски Ц. ТОРБОВ. Оряхово, 1925. с. 3-4.
Библиотека на НБУ

1926

ДОСТОЕВСКИ, Фьодор Михайлович. Великият инквизитор. Превод Цеко ТОРБОВ. Оряхово, 1926.
НАБИС

НЕЛСОН, Леонард. Етичен реализъм. Превод от немски Ц. ТОРБОВ. Оряхово, 1926. 38 с. (Библиотека Обществен живот; 1-2).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Законодателство, междудържавни и съдебни отношения в чужбина. Юридически преглед. 1926, ХХVII(3), с. 125-127.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Институтът на интервенцията в едно ново международно право. Юридически преглед. 1926, ХХVII(4-5), с. 166.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Преглед на най-новата юридическа книжнина в Германия (втората половина на 1925). Юридически преглед. 1926, ХХVII(1), с. 27-29.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Предговор. В: Леонард НЕЛСОН. Етичен реализъм. Превод от немски Цеко ТОРБОВ. Оряхово, 1926. (Библиотека Обществен живот; 1-2).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Предговор. В: Фьодор Михайлович ДОСТОЕВСКИ. Великият инквизитор. Превод Цеко ТОРБОВ. Оряхово, 1926.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Философското правно учение и философската политика у Леонард Нелсон. Юридически преглед. 1926, ХХVII(3), с. 113-121.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Философското правно учение у Якоб Фридрих Фриз. Юридически преглед. 1926, ХХVII(7-8), с. 311-321.
НАБИС

TORBOFF, Zeko. Der Bulgarische Lehrerverein. Hannoversche Schulzeitung. 16.09.1926, Jahrg. 62(37).
Staatsbibliothek zu Berlin

1927

НЕЛСОН, Леонард. Правото на животните (из книгата на Л. Нелсон „Системата на философското правно учение и философската политика“. Лайпциг, 1924). Превод Цеко ТОРБОВ. Вегетариански преглед. 1927, VIII(8-9), с. 187-188.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Г. Любенов, Политически партии и парламентаризъм. София, 1927 [Рецензия]. Юридически преглед. 1927, ХХVII(7-8), с. 356.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Методът на Сократ. Учителска мисъл. 1927, IХ(8), с. 428-505.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Съюзът на държавите и учението за суверенитета. Юридически преглед. 1927, ХХVIII(4-5) с. 188-194.
НАБИС

TORBOFF, Zeko. Die Aktionen Des Bulgarischen Lehrervereins. Die freie weltliche Schule. 5.08.1927, Jahrg. 7(15), s. 121-124.
Staatsbibliothek zu Berlin

TORBOFF, Zeko. Die Aktionen Des Bulgarischen Lehrervereins. Hannoversche Schulzeitung. 31.03.1927, Jahrg. 63(13), s. 111-113.
Staatsbibliothek zu Berlin

TORBOFF, Zeko. Intervention oder Neutralität für Den Balkan. ISK. 1927, Jahrg. 2(10), s. 181-185.

TORBOFF, Zeko. Schule und Lehrerschaft in Bulgarien. Hamburger Lehrerzeitung. 20.08.1927, Jahrg. 6(31-32), s. 521-527.
Staatsbibliothek zu Berlin

1928

ТОРБОВ, Цеко. Германският педагогически конгрес 4-6.Х.1928. Учителска мисъл. 1928, Х(3), с. 165-170.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Изследвания в областта на волята. Учителска мисъл. 1928, Х(6), с. 389-391.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Философско-политическите предпоставки на балканския съюз. Юридически преглед. 1928, ХХIХ, (4-5), с. 166-183.
НАБИС

TORBOFF, Zeko. Der Bulgarische Lehrerverein und seine Aktionen. Sächsische Schulzeitung, 7.03.1928, Jahrg. 95, (9), s. 195-197.
Bayerische Staatsbibliothek

1929

ТОРБОВ, Цеко. Ползата като критерий на истината. (Критика на прагматизма). Философски преглед. 1929, I(5), с. 501-506.
НАБИС

TORBOFF, Zeko. Kirche und Schule in Bulgarien. Freidenker. 1929, № 1.
Bayerische Staatsbibliothek

TORBOFF, Zeko. Kirche und Schule in Bulgarien. Freidenker. 1929, № 2.
Bayerische Staatsbibliothek

TORBOFF, Zeko. Neutraleco are enmiksigdo en Balkanaju Aferu. ISK. 1929, 1 jaro-1 januaro, s. 12-16.

TORBOFF, Zeko. Uber die Friessche Lehre vom Wahrheitsgefuhl [Inaugural dissertation]. Göttingen: Univ,1929. Göttingen, 1929.
Humboldt-Universität zu Berlin

ШПЕХТ, Мина. Леонард Нелсон в разговор със своите ученици. Превод Цеко ТОРБОВ. Учителска мисъл.1929, ХI(3), с. 173-177.
НАБИС

1930

НЕЛСОН, Леонард. Сократовият метод: Беседа, държана на 11 декември 1922 година в Гьотинген. Превод от немски Цеко ТОРБОВ. София: Обществен живот, 1930. XI, 64 с.
НАБИС

ТОРБОВ. Цеко. Изследвания върху чувството за истината: Принос към философското учение за чувствата. София, 1930. 80 с.
НБКМ

ТОРБОВ. Цеко. Предговор. В: Леонард НЕЛСОН. Сократовият метод: Беседа, държана на 11 декември 1922 година в Гьотинген. Превод от немски Цеко ТОРБОВ. София: Обществен живот, 1930.
НАБИС

ТОРБОВ. Цеко. Философия на правото и юриспруденция. София, 1930. 120 с.
НАБИС

TORBOFF, Zeko. Kirche und Schule in Bulgarien. Kasseler Tageblatt, 1930.
Verbundkatalog HeBIS, Hessen

1931

ТОРБОВ, Цеко. Върху един нов опит във философията на правото [Отпечатък от Юридическа мисъл. 1931, XII(6)]. София, 1931. 37 с.
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Върху един нов опит във философията на правото. Юридическа мисъл. 1931, XII(6), с. 403-425.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Идеологията на привържениците на „Крайната училищна реформа“. Българско училище. 1931, III(6), с. 321-326.
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Правораздаване и философия на правото. Съдийски вестник. 25.06.1931, ХII(10).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Правото на собственост според Кант. Юридически архив.1931, II(3), с. 219-231.
НАБИС

1932

ТОРБОВ, Цеко. Върху трансценденталния идеализъм. Училищен преглед. 1932, ХХХI(3), с. 572-586.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Върху трансценденталния идеализъм. София, 1932. 24 с.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Кант и философията на разума [следва в бр. 2]. Известия: Седмичен вестник на библиотека „Априлов-Палаузов“. 2.IV.1932, IХ(1), с. 6.
Библиотека „Априлов-Палаузов“

ТОРБОВ, Цеко. Кант и философията на разума [продължава от бр. 1]. Известия: Седмичен вестник на библиотека „Априлов-Палаузов“. 9.IV.1932, IХ(2), с. 5.
Библиотека „Априлов-Палаузов“

[TORBOFF, Zeko]. Agrarkrise in Bulgarien: Еinem ausführlichen Bericht unseres bulgarischen Tz Mitarbeiters. Der Funke. 20 мärz 1932, Jg. 1(68 А), s. 6.
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

[TORBOFF, Zeko]. Briefe aus Bulgarien: von unserem bulgarischen Mitarbeiter. Der Funke. 6 Januar 1932, Jg. 1(4 А), s. 3.
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

[TORBOFF, Zeko]. Tz. Briefe aus Bulgarien: von unserem bulgarischen Mitarbeiter. Der Funke. 15 Januar 1932, Jg. 1(12 А), s. 6.
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

[TORBOFF, Zeko]. Drei gegen Dreihunderttausend. Der Funke. 14 oktober 1932, Jg. 1(242 B), s. 2.
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

1933

ТОРБОВ, Цеко. Ку Хунг Минг. Истинският китаец. Религията на добрия гражданин. Управлението на китайската държава. София, 1933. 42 с.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Ку Хунг Минг. Духът на китайската държава според учението на Конфуций. Юридическа мисъл. 1933, ХIV(1), с. 41-69.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Схващането за обществото у Кант. Юридически преглед. 1933, ХХХIV(4-5).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Училището, учебните програми и Сократовият метод. Просветно единство. 24.06.1933, I(36).
НАБИС

1934

ТОРБОВ, Цеко. Етиката и идеалът за хуманността у Шилер. Литературен глас. 26.12.1934, VII(255).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Схващането за обществото у Хегеля. Съдийски вестник. 1934, ХVI(2).
НАБИС

1935

ДЕЛ Векио, Джорджо. Справедливостта. Превод от италиански Цеко ТОРБОВ. София: Итало-българско дружество за култура, 1935. XI, 60 с.
НАБИС

ИСКОВ, Ц. [ТОРБОВ, Цеко]. Благосъстояние на народа – благосъстояние на държавата. Страж. 31.12.1935, I(13-14).
НАБИС

НЕЛСОН, Леонард. Правото на животните. Превод от немски Ц. ТОРБОВ. София: Обществен живот, 1935. 26 с.
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Да обърнем нашите училища в истински „гимназии“ за телесно възпитание!. Просветно единство. 4.03.1935, I(4).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Мисли върху възпитанието у Кант. Подбор и превод Цеко ТОРБОВ. Просветно единство. 18.09.1935, II(6).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Понятие и същност на философията. Просвета. 1935, 4.
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Понятието за обществото у Фихте. Адвокатски преглед. 1935, XV(17), с. 163-164.
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Предговор. В: Джорджо ДЕЛ Векио. Справедливостта. Превод от италиански Цеко ТОРБОВ. София: София: Итало-българско дружество за култура, 1935. XI, 60 с.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Религията на добрия гражданин. Примерът на Китай преди 2500 години. Просветно единство. 17.06.1935, I(35).
НАБИС

1936

ДЕЛ Векио, Джорджо. Принципът на справедливостта и длъжностите на родителите. Превод Цеко ТОРБОВ. Просветно единство. 20.01.1936, II(14).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Кант и философията на разума. София, 1936. 35 с.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Кант и философията на разума. Училищен преглед. 1936, ХХХVII(1), с. 573–586.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Мусолини и неговата държавна и социална философия. София, 1936. 27 с.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Мусолини и неговата държавна и социална философия. Юридически архив. 1936, № 4-5, с. 341-365.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Мусолини и неговата държавна и социална философия. Юридически архив. 1936, VІІ(5-6), с. 341-365.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Народност, народностен човек и образование от Дамян Димов. София, 1935 [Рецензия]. Просветно единство. 10.02.1936, II(17).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Сократовият метод и методът на критичната философия. Литературен час. 15.04.1936, II(31), с. 3.
Дигитална библиотека, НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Спомени на свещеник Сава Ив. Докторов: Църковните борби; Средногорското въстание; Въоръженият протест против Берлинския договор. [Записа] Цеко ТОРБОВ. София, 1936. 24 с.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Философът Хайнрих Шмид, по случай 100 години от смъртта му. Учител. 1936, I(3).
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Etcheverry, Augustin. L’idealisme francais contemporain, 374 s. Librairie Alcan, Paris, 1935 [Съобщение]. Просветно единство. 16.11.1936, III(9).
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Schriften des Instituts für Sozialforschung, herausgegeben von Max Horkheimer, V Bd., „Studien über Autorität und Familie”, XII, 947 Seiten, Librairie Alcan, Paris 1936. [Рецензия]. Просветно единство. 19.10.1936, II(5).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Schriften des Instituts für Sozialforschung, herausgegeben von Max Horkheimer, V Bd., „Studien über Autorität und Familie”, XII, 947 Seiten, Librairie Alcan, Paris 1936. [Рецензия]. Юридически архив. 1936, VIII(2), с. 235–236.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Vanque in, Robert. Les aptitudes fonctiueles et l’education, 306 s. Librairie Alcan, Paris, 1935 [Съобщение]. Просветно единство. 19.10.1936, III(5).
НАБИС

1937

ТОРБОВ, Цеко. [За вегетарианството]. Нов живот. 15.11.1937, III.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Aron, Raymond. La sociologie allemande contemporaine, Librairie Felix Alcan, Paris, 1935; Rey, Andre. L’intelligence pratique ches l’enfant. Observations et experience, Libraire Felix Alсan, Paris, 1935 [Анотации]. Учител. 1937, II(7-8).
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Дейността на Философско-социологичното дружество в София от основаването му до днес. Юридически архив. 1937, VIII(4-6), с. 549-557.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Държавата като регулатор на цените. Трудово дело. 1937, IX(5-6).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Европа и мирът на Балкана. Земя и труд. 1937, II(4-5(дек.-ян.)).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Етичен реализъм и обществен живот (схващането за идеализма у Леонард Нелсон). Просвета. 1937, II(10).
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Значението на учителското съсловие в държавата. (Из заключителния параграф на System der philosophischen Rechtslehre und Politik, Leipzig, 1923 на Леонард Нелсон). Превод Цеко ТОРБОВ. Просветно единство. 20.12.1937, IV.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Леонард Нелсон. Един философ, педагог и политик: По случай 10 години от смъртта му [приложени са преводите: Фр. Жерар. Духът на философските изследвания у Леонард Нелсон; Артур Кронфелд. Защо за нас Нелсон е образец]. Час. 27.10.1937, V(9), с. 2.
Дигитална библиотека, НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Леонард Нелсон. Философът на разума [с приложение портрет и превод из Леонард Нелсон, Правото на животните]. Нов живот. 1.11.1937, III.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Утопизъм и опортюнизъм в обществения живот. Учител. 1937, I(7-8).
НБКМ

1938

НИКОЛЧЕВ [ТОРБОВ], Цеко. Курортът Златица. Заря. 16.09.1938, ХVI.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Борба срещу невежеството и себелюбието в обществения живот. Учител. 1938, II(6).
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Духът на стария Китай. Империята на Конфуций пред изпитание. Литературен глас. 2.03.1938, Х.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Идеалът на миролюбието и борческият идеал на живота. Учител. 1938, II(7-8).
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Изкуство, природа и морал у Кант. Литературен глас. 2.02.1938, Х.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Система на критичната етика (учение за добродетелите и педагогиката, учение за правото и политиката). Училищен преглед. 1938, ХХХVII(7).
НАБИС

1939

ТОРБОВ, Цеко. Правният позитивизъм и динамиката на общественоправния живот: [Реферат, четен на 26 февр. 1939 г. пред членовете на Философско-социологическото общество в София]. Юридически архив. 1939, X(5-6), с. 369-384.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Правният позитивизъм и динамиката на общественоправния живот: [Реферат, четен на 26 февр. 1939 г. пред членовете на Философско-социологическото общество в София]. София, 1939. 16 с.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Правото на закона, законът на правото и учението за целта на правото. В: ПРАВНИ изследвания, посветени на професор Венелин Ганев, по случай 30-годишната му академична дейност. София, 1939.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Разум и политика. Нов живот. 15.10.1939, V.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Стойността на силните и чисти характери. Учител. 1939, ІІІ(3).
НБКМ

1940

ТОРБОВ, Цеко. Върху теорията на правните субекти у Венелин Ганев. Юридически архив. 1940, ХI(4), с. 317-337.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Върху теорията на правните субекти у Венелин Ганев. София, 1940. 22 с.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Основният принцип на правото. Право и справедливост: [Хабилитация]. София, 1940. VIII, 255 с.
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Проблеми из общата теория на правото у Венелин Ганев, изяснени според схващането му за правните субекти. Юридически архив. 1940, ХI(5), с. 419-450.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Проблеми из общата теория на правото у Венелин Ганев, изяснени според схващането му за правните субекти. София, 1940, с. 34.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Субективният фактор [препечатване на текста от 1939 г. „Стойността на силните и чисти характери“]. Литературен глас. 10.01.1940, ХII.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Фашисткият институт за право. Юридически архив. 1940, ХI(1), с. 118-120.
НАБИС

1941

БАТАЛЯ, Феличе. Суверенитетът и неговите граници. Превод Цеко ТОРБОВ. Архив за правни науки. 1941, I(6).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Война и право. Архив за правни науки. 1941, (5), с. 413-420.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Война и право. София, 1941. 10 с.
НБКМ

ТОРБОВ, Цеко. Д-р Р. Ганева, Етюди върху познанието. София, 1940 [Рецензия]. Училищен преглед. 1941, XL(2).
НАБИС

1943

ТОРБОВ, Цеко. Рационализъм и емпиризъм в правото (встъпителна лекция, четена на 29 октомври 1942). Годишник на Софийския университет. Юридически факултет. 1943, ХХХVIII [за 1942/43] (5), с. 1-32.
НАБИС

TORBOV, Zeco. La teoria di Venelin Ganev intorno ai soggetti del diritto. Rivista internazionale di filosofia del diritto. 1943, XXIII, serie II, marzo-agosto, fasc. II-III-IV.
НАБИС

1944

ТОРБОВ, Цеко. Значението на личността. Ново слово: Седмичник за информация и стопанска просвета. 14.05.1944, X.
НАБИС

1945

ТОРБОВ, Цеко. Учение за естественото право: Хабилитационен труд за конкурса за редовен доцент в катедрата по Обща теория и философия на правото [Ръкопис, публикуван по-късно под заглавие „Естествено право и философия на правото“]. 1945. 204 с.

1947

ДЕЛ Векио, Джорджо. „Homo juridicus“ и недостатъчността на правото като правило на живота. Превод Цеко ТОРБОВ. Годишник на Софийския университет. Юридически факултет. 1947, ХLII [за 1946/47], с. 1-25.
НАБИС

ДЕЛ Векио, Джорджо. „Homo juridicus“ и недостатъчността на правото като правило на живота. Превод Цеко ТОРБОВ. София: Университетска печатница, 1947. 25 с.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Естествено право и философия на правото. Годишник на Софийския университет, Юридически факултет. 1947, ХLII [за 1946/47], с. 1-109.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Естествено право и философия на правото. София, 1947. 103 с.
НАБИС

1957

ТОРБОВ, Цеко. Предсократиците. (Фрагменти, избрани и снабдени с уводни бележки от Вилхелм Нестле). Дюселдорф-Кьолн, 1956 [Рецензия]. Философска мисъл. 1957, (6), 133-135.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Философска читанка (текстове от новата история на философията, избрани и разяснени от Херман Глокнер) в два тома. Щутгарт, 1950, 817 [Рецензия]. Философска мисъл. 1957, (5), с. 156-158.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Aristoteles. Hauptwerke. Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von Prof. W. Nestle, Stuttgart, Alfred Kroner Verlag, 1953, 459 [Рецензия]. Философска мисъл. 1957, (4), с. 155-156.
Библиотека на НБУ

1958

[ТОРБОВ, Цеко]. Феликс Грайеф, Разяснение и изложение на теоретическата философия на Кант. Коментар към основните части на Критика на чистия разум. 222 стр. Хамбург, 1951, Издателство Рихард Майнер. [Рецензия]. Философска мисъл. 1958, (1), с. 159.
Библиотека на НБУ

1960

ТОРБОВ, Цеко. Х. В. Хаусиг. Културна история на Византия. 628 стр. Щутгарт: Изд. Алфред Крьонер [Рецензия]. Археология. 1960, (3).
НБКМ

1967

КАНТ, Имануел. Критика на чистия разум. Превод [и предговор] Цеко ТОРБОВ, отговорен редактор Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1967. XII, 845 с.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Критика на чистия разум. Превод Цеко ТОРБОВ, отговорен редактор Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1967. 1-32 с.
Библиотека на НБУ

1970

TORBOV, Zeko. Probleme der Übersetzung der Kritik der reinen Vernunft in fremde Sprachen, mit besonderer Berücksichtigung des Bulgarischen [Четена и пред философския семинар на Гьотингенския университет, 31 май 1968]. Kant-Studien. 1970, 61(1-4), s. 83-92.
НАБИС

1974

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Критика на практическия разум. Превод от немски Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1974. с. 1-23
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Критика на практическия разум. Превод от немски [с предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1974. VIII, 242 с.
Библиотека на НБУ

TORBOV, Zeko. Das Grundgesetz des Rechtes bei Kant, Fries und Nelson. Kant-Studien. Philososphische Zeitschrift der Kant-Gesellschaft, 1974, 65. Jahrgang, Sonderheft. Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses, Meinz 6.-10. April 1974, Teil 1.
НАБИС

1975

TORBOV, Zeko. Der juristische Kritizismus und die Naturrechtslehre bei Leonard Nelson. In: Alexius J. BUCHER, hrsg. bewusst sein: Gerhard Funke zu eigen. Bonn: Bouvier, 1975. ISNB 978-3-416-01030-6.
Deutschen Nationalbibliothek

1977

КАНТ, Имануел. Към вечния мир: Философски проект. Превод от немски [с предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1977. 79 с.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Към вечния мир: Философски проект. Превод от немски Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1977. с. 7-15.
Библиотека на НБУ

1980

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Критика на способността за съждение. Превод от немски Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1980. с. 11-30.
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Критика на способността за съждение. Превод от немски [с предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1980. 430 с.
Библиотека на НБУ

1981

ТОРБОВ, Цеко. Якоб Фридрих Фриз. Философ на немския идеализъм. Литературен фронт. 19.02.1981.
НАБИС

1982

ТОРБОВ, Цеко. Моите преводи на Кант. Панорама. 1982, ІІІ, (6).
НАБИС

1984

ТОРБОВ, Цеко. Как преведох Кант. В: В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров: [сборник статии]. София: БАН, 1984. С. 156-166.
Библиотека на НБУ

1991

ТОРБОВ, Цеко. Естествено право и философия на правото. Репритно издание. София: ИнтерАкт, 1991. 108 с. (Библиотека Темида).
НАБИС

1992

КАНТ, Имануел. Критика на чистия разум. 2. издание. Превод [от немски и предговор] Цеко ТОРБОВ. София: БАН, 1992. XII, 848 с. ISBN 954-430-076-7.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. История и теория на правото. Научна редакция и предговор Нено НЕНОВСКИ. София: БАН, 1992. 500 с. (Видни юристи). ISBN 954-430-109-7.
НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Основният принцип на правото; Право и справедливост. Фототипно изд. на книгата от 1940 г. София: Век 22, 1992. 255 с. ISBN 954-416-039-6.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Правото на закона, законът на правото и учението за целта на правото. Правна мисъл. 1992, (2), с. 72.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Критика на чистия разум. 2. издание. Превод [от немски] Цеко ТОРБОВ. София: БАН, 1992. ISBN 954-430-076-7.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Философия на правото и юриспруденция. София: Век 22, 1992. 120 с. (Библиотека Букинист). ISBN 954-416-038-8.
НАБИС

1993

КАНТ, Имануел. Критика на практическия разум. 2. фототипно изд. Превод [от немски и предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1993. VII, 242 с. ISBN 954-430-207-7.
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Критика на способността за съждение. 2. фототипно изд. Превод от немски [с предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1993. VII, 430 с. ISBN 954-430-208-5.
Библиотека на НБУ

КАНТ, Имануел. Към вечния мир: Философски проект. 2. фототипно изд. Превод [от немски и предговор] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1993. 79 с. ISBN 954-430-209-3.

Библиотека на НБУ

НЕЛСОН, Леонард. Сократовият метод. [2. изд.]. Превод от немски ез. Цеко ТОРБОВ. София: Любомъдрие, 1993. 89 с. (Поредица Мъдростта на света, 1). ISBN 954-8334-01-1.

НАБИС

 ТОРБОВ, Цеко. Един философ, педагог и политик на разума (По случай 10 години от смъртта му). В: Леонард НЕЛСОН. Сократовият метод. [2. изд.]. Превод от немски ез. Цеко ТОРБОВ. София: Любомъдрие, 1993. с. 84-87. (Поредица Мъдростта на света, 1). ISBN 954-8334-01-1.

НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Изследвания върху критическата философия. Съставители Валентина ТОПУЗОВА и Димитър ЦАЦОВ. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1993. 262 с. ISBN 954-07-0119-8

Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Предговор. В: Леонард НЕЛСОН. Сократовият метод. [2. изд.]. Превод от немски ез. Цеко ТОРБОВ. София: Любомъдрие, 1993. с. 14-21. (Поредица Мъдростта на света, 1). ISBN 954-8334-01-1.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Критика на практическия разум. 2. фототипно изд. Превод [от немски] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1993. с. 1-41. ISBN 954-430-207-7.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към българския превод. В: Критика на способността за съждение. 2. фототипно изд. Превод от немски Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1993. с. 11-30. ISBN 954-430-208-5.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Към вечния мир: Философски проект. 2. фототипно изд. Превод [от немски] Цеко ТОРБОВ, редактор на превода Валентина ТОПУЗОВА. София: БАН, 1993. с. 7-15. ISBN 954-430-209-3.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Сократ и софистите (Из неиздадения труд „Основи на история на философията”, С., 1949). Философски алтернативи. 1994, III(3), с. 94-100. ISSN 0861-7899.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Сократовият метод и методът на критичната философия [препечатано от в. Литературен час, април 1936]. В: Леонард НЕЛСОН. Сократовият метод. [2. изд.]. Превод от немски ез. Цеко ТОРБОВ. София: Любомъдрие, 1993. с. 79-83. (Поредица Мъдростта на света, 1). ISBN 954-8334-01-1.
НАБИС

ШПЕХТ, Мина. Леонард Нелсон в разговор със своите ученици. Превод от немски Цеко ТОРБОВ. В: Леонард НЕЛСОН. Сократовият метод. [2. изд.]. София: Любомъдрие, 1993. с. 72-78. (Поредица Мъдростта на света, 1). ISBN 954-8334-01-1.
НАБИС

1995

ДЕЛ Векио, Джорджо. Справедливостта. [2. издание]. Превод от италиански Цеко ТОРБОВ, [С предговор от В. ГАНЕВ]. София: Юриспрес, 1995. 116 с. (Теория и философия на правото: Антология; N 5).
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Учение за държавата. София: Лик, 1995. 157 с. (Библиотека Пандекти: Философска енциклопедия на правото; 1). ISBN 954-607-015-7.
Библиотека на НБУ

1996

ТОРБОВ, Цеко. Основи на история на философията: Антична философия и философия на средните векове. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1996. 154 с. ISBN 954-07-0676-9.

Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Спомени за Леонард Нелсон 1924-1929. Предговор Валентина ТОПУЗОВА-ТОРБОВА. София: ЛИК, 1996. 199 с. (Библиотека Анали XX век., Серия Свидетелства). ISBN 954-607-067-X.
НАБИС

 TORBOV, Ceko N. Erinnerungen an Leonard Nelson: 1925 – 1927. Herausgegeben, neu überzetzt und mit einer Einleitung von Nikolay MILKOV. In: Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie. Band 70. Hildesheim; Zürich; New York: Olms, 2005. 206 s. ISBN 978-3-487-13000-2.
НАБИС

1997

ТОРБОВ, Цеко. Война и право. Демократически преглед. 1997, кн. 32 (лято), с. 667-672. ISSN 1310-2311.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Разум и политика. Демократически преглед. 1997, кн. 32 (лято), с. 673-674. ISSN 1310-2311.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Субективният фактор. Демократически преглед. 1997, кн. 32 (лято), с. 675-676. ISSN 1310-2311.
Библиотека на НБУ

1999

ТОРБОВ, Цеко. Юридическият критицизъм и учението за естественото право у Леонард Нелсон. Юридически свят. 1999, (2), с. 236-245. ISSN 1311-3488.
Библиотека на НБУ

2001

ТОРБОВ, Цеко. Философия на историята и социология (Реферат, четен пред членовете на Философското социологическо дружество на 3-ти май 1936 г.). В: Кант и Кантовата традиция в България: Сборник посветен на стогодишнината от рождението на проф. Цеко Торбов. Редакционна колегия Иван С. СТЕФАНОВ и др. София: ЛИК, 2001. с. 10-24. ISBN 954-607-391-1.
Библиотека на НБУ

2002

ТОРБОВ, Цеко. Събрани съчинения: [Т. 1]. Адаптация на текста Георги БОЙЧЕВ. София: Юриспрес, 2002.
НАБИС

ТОРБОВ, Цеко. Събрани съчинения: Т. II. История на правната наука. Адаптация на текста Георги БОЙЧЕВ. София: Юриспрес, 2002. 147 с. ISBN 954-632-055-2.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Събрани съчинения: Т. III. Обща теория на правото. Адаптация на текста Георги БОЙЧЕВ. София: Юриспрес, 2002. 444 с. ISBN 954-632-062-5
НАБИС

2004

ТОРБОВ, Цеко. Кант и философията на разума. В: Кант и диалогът на традициите: Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200-годишнината от смъртта на Имануел Кант. Съставители Валентин КАНАВРОВ и Георги ДОНЕВ, редактор Нина ДИМИТРОВА. Благоевград: Университетско издателство Неофит Рилски, 2004. с. 9-29.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Събрани съчинения. Т. IV. Учение за държавата. Адаптация на текста Георги БОЙЧЕВ. София: Юриспрес, 2004. ISBN 954-632-073-0.
НАБИС

2009

ТОРБОВ, Цеко. Имануел Кант – „Към вечния мир“: Философски проект. Общество и право. 2009, VII(7), с. 144-150. ISSN 0204-8523.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към „Критика на чистия разум“ Имануел Кант. Общество и право. 2009, VII(8), с. 118-128. ISSN 0204-8523.
Библиотека на НБУ

2013

КАНТ, Имануел. Критика на чистия разум. 3. допълнено изд. Превод [и предговор] Цеко ТОРБОВ, отговорен редактор Валентина ТОПУЗОВА. София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2013. 738 с. ISBN 978-954-322-692-4.
Библиотека на НБУ

ТОРБОВ, Цеко. Предговор към българския превод. В: Имануел КАНТ. Критика на чистия разум. 3. допълнено изд. Превод Цеко ТОРБОВ, отговорен редактор Валентина ТОПУЗОВА. София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2013. с. 11-38 ISBN 978-954-322-692-4.
Библиотека на НБУ

2014

 Торбов, Цеко. Достоевски като политик. Достоевски: Мисъл и образ: Алманах на Българско общество Достоевски. 2014, Т. 1(декември 2011 – май 2013), с. 294–317. ISSN 2367-5667.
НАБИС

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име