Жизнен и творчески път на Валентина Топузова-Торбова

Родена е в Кюстендил на 13 май 1918 г. Средно образование получава в София, в Италианската кралска гимназия, където немски език ѝ преподава Ц. Торбов. Продължава образованието си в Софийския университет и през 1945 г. завършва немска филология (втора специалност – италианска филология, трета – философия, незавършена). От 1945 до 1964 г. е редовна гимназиална учителка по немски език в София – първо в Търговската гимназия, след това в 34-то училище. Същевременно е хоноруван преподавател по италиански език в Държавната политехника (1950–1954) и Българската държавна консерватория (1968–1973) в София. От 1956 г. се занимава системно с преводаческа дейност. Работи заедно с проф. Ц. Торбов (с когото сключва брак през 1962 г.) главно върху преводи на произведения от немската класическа философия. Сред по-значимите ѝ преводи се нареждат: “Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука” (1969), “Основи на метафизиката на нравите” (1974) и “Антропология от прагматично гледище” (1992) от Им. Кант, Фр. Шилер – “Естетика” (1981), “Върху трагическото изкуство” и “Върху възвишеното” (1983). През 1982 г. е наградена от Съюза на преводачите в България за превода на “Естетика” на Фр. Шилер. През 1991 г. се създава Българско Кантово общество, на което тя става почетен председател.

Талантливата наша преводачка умира в София на 30 юли 2008 г.

[1] В: Шилер, Фридрих. Избрани творби: поезия; драми; статии. С., „Народна култура“, 1983.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име